home

Wanneer is water schoon?

Water is schoon als het niet vervuild is met voedingsstoffen (mest), bacteriën en stoffen die niet in de natuur voorkomen. En als waterdieren en waterplanten er goed in kunnen leven. Het is daarom een belangrijke taak van het waterschap om het rioolwater goed schoon te maken voordat we het terug de natuur in brengen.

Als het water schoon genoeg is noemen we de waterkwaliteit goed. Maar waar let je op als je wil weten of water schoon is? De fuut op de foto drijft met haar nestje in ieder geval op een schone Vecht!

1/4